Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u enkele veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. Klik of druk op een vraag om het antwoord hierop te lezen.

Kosten en vergoedingen

Wat kost een behandeling?

Als u bent verzekerd voor fysiotherapie of manuele therapie, kost een behandeling u niets. Als u hier echter niet voor verzekerd bent of als u over het aantal te vergoeden behandelingen heen bent, brengen wij u wel kosten in rekening. Voor een actueel en compleet overzicht van de kosten kunt u op de pagina Tarieven kijken. De tarieven van onze behandelingen kunnen per jaar verschillen.

Worden de behandelingen vergoed door mijn verzekering?

De behandelingen fysiotherapie en manuele therapie worden veelal vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. U bent zelf verantwoordelijk om na te gaan of u aanvullend verzekerd bent en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Het hangt namelijk van uw verzekering af of de behandelingen voor fysiotherapie en manuele therapie worden vergoed.

In de meeste gevallen kunt u bij uw verzekeringsmaatschappij een aanvullende verzekering afsluiten waar fysiotherapie en manuele therapie vaak een onderdeel van uitmaken. In de polisvoorwaarden kunt u dan vinden hoeveel behandelingen uw verzekeraar vergoedt. Als u hier niet uitkomt, kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Slechts in twee gevallen wordt fysiotherapie geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is het geval bij kinderen jonger dan 18 jaar en bij mensen met een chronische indicatie.

Ik ben jonger dan 18 jaar. Worden mijn behandelingen dan vergoed?

Ja, voor kinderen tot 18 jaar worden per jaar 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. In een enkel geval kunnen hier nog 9 extra behandelingen bij komen. 

Als er meer behandelingen nodig zijn, worden deze alleen vergoed vanuit een aanvullende verzekering. U of uw ouders moeten hiervoor wel een aanvullende verzekering hebben afgesloten waarmee fysiotherapie wordt vergoed.

Als er sprake is van een chronische indicatie, worden de behandelingen volledig vergoed.

Krijg ik een rekening van jullie?

Als u bent verzekerd voor fysiotherapie of manuele therapie, krijgt u van ons geen rekening. Wij sturen de rekeningen dan rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar uw behandelingen vergoedt, betaalt de verzekeringsmaatschappij direct de kosten aan ons. Deze kosten kunt u wel terugvinden op de overzichten die uw zorgverzekeraar naar u toestuurt of online beschikbaar stelt.

In een aantal gevallen krijgt u wel een rekening, namelijk als uw (aanvullende) verzekering de kosten van de behandeling niet of niet meer vergoedt. Dit kan ook het geval zijn als u het maximale aantal behandelingen heeft overschreden. U krijgt de rekening namens ons van Infomedics.

Met welke zorgverzekeraars hebben jullie een contract afgesloten?

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wij vallen dus in de categorie ‘gecontracteerde fysiotherapeuten’. Dit betekent dat u bij ons in principe meer behandelingen en/of een hogere vergoeding per behandeling krijgt. Daarnaast krijgt u in de meeste gevallen geen rekening van ons, omdat wij de behandelingen kunnen declareren bij uw verzekeringsmaatschappij.

Heeft het eigen risico gevolgen voor de vergoeding van fysiotherapie?

In de meeste gevallen heeft het eigen risico geen gevolgen voor de vergoeding van fysiotherapie. Het eigen risico geldt namelijk voor verzekerden vanaf 18 jaar en alleen voor de kosten die uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering vergoedt.

In het algemeen wordt fysiotherapie vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico. Als u echter een chronische indicatie heeft, wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Hiervoor wordt wel eerst uw eigen risico gebruikt.

Het verplichte eigen risico wordt elk jaar door de overheid vastgesteld. Daarnaast kunt u zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico hier bovenop.

 

De behandeling

Heb ik een verwijzing van mijn huisarts of specialist nodig?

Nee, u heeft geen verwijzing meer nodig voor fysiotherapie of manuele therapie. Dit noemen we directe toegankelijkheid fysiotherapie. U kunt dus zelf beslissen of u een afspraak wilt maken bij ons. In sommige gevallen bij een chronische indicatie heeft u nog een verwijzing van uw medisch specialist uit het ziekenhuis nodig.

Wat moet ik meenemen voor een behandeling?

Neem bij uw eerste afspraak in ieder geval uw verzekeringspas en een geldig identiteitsbewijs mee. Neem bij elke behandeling ook een handdoek, een groot badlaken en uw afspraakkaartje mee . Dit kaartje krijgt u tijdens de eerste afspraak. Zie voor meer informatie ook ons huisreglement.

Wat kan ik van de eerste afspraak verwachten?

Als u zonder verwijzing bij ons komt, zal de fysiotherapeut eerst een screening uitvoeren. Deze screening bestaat uit een aantal vragen en eventueel een paar testen om te bepalen of therapie zinvol is. Als hieruit blijkt dat de fysiotherapeut uw klacht niet kan behandelen, zal hij u naar uw huisarts verwijzen. Als de fysiotherapeut uw klacht wel kan behandelen, doet hij een intake.

Als u met een verwijsbrief van uw huisarts of specialist bij ons komt, doen we geen screening, maar wel een intake. De fysiotherapeut neemt dan samen met u enkele aanvullende gegevens en doet een aantal lichamelijke testen. Dit legt de fysiotherapeut meteen vast in het digitaal medisch dossier. Vervolgens bespreken we met u de diagnose en stellen we een behandelplan voor.

Vaak zal tijdens de eerste afspraak ook al begonnen worden met de therapie om u zo snel mogelijk van uw klachten af te helpen.

Hoe lang duurt een afspraak?

In principe duurt een afspraak een half uur, ook de eerste afspraak. Afhankelijk van uw behandeling en situatie kunnen we ook een kortere of langere tijd afspreken.

Moet ik gemakkelijke kleren aan?

Het is niet verplicht om gemakkelijke kleren aan te trekken, maar dit is wel verstandig. Het uitgangspunt bij de eerste afspraak is dat de therapeut u goed kan onderzoeken. Het kan zijn dat u zich hiervoor gedeeltelijk moet uitkleden. In dat geval bevelen we u wel aan om gemakkelijke kleding aan te trekken voordat u bij ons komt.

Bij de volgende afspraken kan het voor u fijn zijn om kleding te dragen waarin u zich makkelijk kunt bewegen. Tijdens de eerste afspraak kunt u met uw therapeut overleggen wat in uw situatie het handigst is.

 

Chronische indicatie

Wat is een chronische indicatie?

U heeft een chronische indicatie als u een aandoening heeft die op de lijst met chronische aandoeningen staat. Deze lijst stelt de overheid op en is onderdeel van het Besluit zorgverzekering. De lijst vindt u in bijlage 1 van het besluit. Uw zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk of u een chronische indicatie heeft.

Ik heb een chronische aandoening. Waarom vergoedt mijn zorgverzekeraar dit niet?

Er is een verschil tussen een chronische klacht of aandoening en een chronische indicatie. Alleen bij een chronische indicatie wordt fysiotherapie geheel of gedeeltelijk vergoed. Als u al heel lang klachten heeft, wil dit niet meteen zeggen dat u een chronische indicatie heeft. Uw verzekeraar bepaalt aan de hand van een lijst van de overheid of u een chronische indicatie heeft.

Ik heb een chronische indicatie. Wordt mijn behandeling dan vergoed?

Als u een chronische indicatie heeft, wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vanuit uw basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed, maar u kunt zich hiervoor wel aanvullend verzekeren.

Let er wel op dat het per verzekering kan verschillen hoeveel behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering wordt vergoed. Worden er minder dan 20 behandelingen vergoed? Dan moet u wel de resterende behandelingen tot de 21e zelf betalen.

Ik heb een chronische indicatie, maar ik krijg toch een rekening. Hoe kan dit?

Als u een chronische indicatie heeft en toch een rekening krijgt, kunnen hier twee oorzaken voor zijn:

  1. Uw aanvullende verzekering vergoedt niet genoeg behandelingen voor fysiotherapie. Fysiotherapie wordt bij een chronische indicatie pas vanaf de 21e behandeling vergoed. Als uw aanvullende zorgverzekering minder dan 20 behandelingen vergoedt, moet u de resterende behandelingen tot de 21e zelf betalen.
  2. U heeft uw eigen risico nog niet verbruikt. Vanaf de 21e behandeling wordt fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed. Hiervoor geldt wel dat eerst uw eigen risico gebruikt wordt.

Locatie De Binnenhof

Colijnstraat 38
8072 AW Nunspeet
0341 - 257406

Locatie Zorgplein De Enk

Stationsplein 18
8071 CH Nunspeet
0341 - 254444

FysioFitness-vestiging

Movifit
Bergakkerweg 14
8071 CE Nunspeet