Duizeligheidsklachten

Heeft u last van duizeligheid, balans- of evenwichtsklachten? Anita Wessels van praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie Boterenbrood is aangesloten bij het kenniscentrum duizeligheid van het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn.

Verschillende stoornissen in evenwicht en balans zijn te behandelen met fysiotherapie.

BPPD

BPPD staat voor benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD). Dat is een draaiduizeligheid die seconden duurt en optreedt bij bepaalde bewegingen (bukken, omhoogkijken, omdraaien in bed, gaan liggen in bed), De klachten worden veroorzaakt door ‘steentjes’ die zwerven door het evenwichtsorgaan. Dit is een onschuldige, maar hinderlijke aandoening.

Deze aandoening kan vanzelf overgaan, maar ook behandeld worden met repositiemanoeuvres. De losliggende ‘steentjes’ worden dan teruggebracht naar de plek van het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Wanneer de 'steentjes' weer op de hun plek in het evenwichtsorgaan liggen, verdwijnt de draaiduizeligheid. Deze manoeuvres kunnen in de fysiotherapiepraktijk uitgevoerd worden.

Balans- en evenwichtsklachten

Het evenwichtsorgaan kan op verschillende manieren beschadigd zijn. Bijvoorbeeld door een ontsteking van het evenwichtsorgaan of door bijwerkingen van bepaalde medicatie. Fysiotherapie door oefentherapie kan herstelmechanismen stimuleren, zodat u leert om te gaan met balansklachten en uw evenwichtsklachten beter beheersbaar zijn. 

Naast beschadigingen van het evenwichtsorgaan zijn er nog meer factoren die balans- en evenwichtsklachten geven. Denk daarbij aan krachtverlies bij het ouder worden of zenuwbeschadigingen in bijvoorbeeld uw benen, artrose van knie of heup. Ook hier kunnen we met fysiotherapie een helpende hand bieden. Dit doen we door oefeningen waarbij  compensatiemechanismen in werking worden gezet of waarbij u weer meer kracht en coördinatie krijgt.

Duizeligheidsklachten

Naast draaiduizeligheid zijn er ook andere vormen van duizeligheid, bijvoorbeeld: door bloeddrukverlagende medicatie, spierspanningsklachten in combinatie met chronische hyperventilatie klachten en/of angstklachten. Evenwichtsproblemen kunnen ook de oorzaak zijn van hyperventilatie en/of angstklachten. In dat geval zal de oefentherapie ook uitgebreid worden met ontspanningsoefeningen en/of ademhalingsoefeningen.

Wanneer meerdere factoren een rol spelen bij duizeligheid zal de fysiotherapeut (in onze praktijk Anita Wessels) eerst een uitgebreide anamnese afnemen en uitgebreid onderzoek doen. Op deze manier bekijkt zij of fysiotherapie voor u de aangewezen vorm van behandelen is, of er nog aanvullend onderzoek nodig is en welke vorm van oefentherapie voor u het meest geschikt is. Vanzelfsprekend kunt u ook rechtstreeks verwezen zijn door het Gelre Ziekenhuis voor een specifieke vorm van oefentherapie. Dan zal de anamnese en het onderzoek daarop aangepast zijn.

Locatie Albertlaan

Albertlaan 16
8072 CJ Nunspeet
0341 - 257406

Locatie Zorgplein De Enk

Stationsplein 18
8071 CH Nunspeet
0341 - 254444

FysioFitness-vestiging

Movifit
Bergakkerweg 14
8071 CE Nunspeet